zondag 3 juli 2011

03-07-2011: excursie Schorren

In de tuin mijn eerste "najaarszangvogel", te weten een Fitis. Ook een vrouw Vink is waarschijnlijk geen broedvogel in de tuin en zal van elders komen. Tijdens hoogwater 's ochtends zaten veel vogels op het pasgemaaide perceel naast mijn huis. De Goudplevieren bleken al met zijn 27-en te zijn en er zat een prachtige man Kemphaan tussen (deze soort is hier in de polder erg schaars en het was mijn eerste man in prachtkleed). Ook zaten er redelijk wat Rosse Grutto's, Kieviten en honderden Wulpen.

Voor het derde jaar organiseert VWG Texel in de zomermaanden avondexcursies naar de Schorren en de Volharding. Hoofddoel is het observeren van steltlopers, maar ook andere soorten krijgen de aandacht die ze verdienen. Vandaag hadden we meer dan 30 deelnemers en besloten een beetje vaart te maken richting de Schorren, omdat dit toch altijd een hele wandeling blijkt met een groep. Het tij kwam net mooi op en al snel werd het tempo gedrukt door een fraaie adult zomer Zwartkopmeeuw.

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus - Wad Zeeburg (Vincent Stork)

Het wad had nog geen enorme aantallen steltlopers. De hoofdmacht werd gevormd door Wulpen en in mindere mate Tureluurs en Rosse Grutto's. Daartussen vonden we 40 Steenlopers, 20 Bontbekplevieren, 1 Groenpootruiter en 1 Zwarte Ruiter. Een late Rotgans en veel Lepelaars kregen ook veel bekijks, alsmede de vele langspendelende sterns. De meeste bleken Visdieven, maar ook Noordse Sterns en Grote Sterns kwamen langs.

Rotgans Branta bernicla - Wad Zeeburg (Vincent Stork)

Visdief Sterna hirundo - de Schorren (Vincent Stork)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten